Utvikling

Jeg har lang erfaring med utvikling og tilpasning innen programmene i Microsoft Office. De siste årene har jeg i vesentlig grad utviklet modeller i Microsoft Excel.

Excel kan benyttes som verktøy innen mange ulike fagområder. Der du har fagkunnskap om ditt fagfelt kan vi sammen med min kompetanse i Excel bygge modeller som kan:

 • Øke din effektivitet
 • Gjøre jobben triveligere
 • Lette beslutningsprosessen

Erfaring fra samarbeid og utvikling av modeller for en rekke bransjer:

 • Energiselskap
 • Olje- og gass-sektoren
 • Mediabransjen
 • Salgs- og markedsbedrifter
 • Avfall- og Renovasjonsbedrifter
 • Verksted- og industribedrifter

Eksempler på ulike utviklingsoppdrag:

 • Priskalkyle
 • Regskaps- og budsjettkontroll
 • Prosjektbudsettering
 • Sykle til jobben aksjon
 • Salgsoversikt
 • Salg og bonus handtering
 • Ansatt/innleid-oversikt med analyse av sykefravær
 • Faktura
 • Fakturagrunnlag
 • Arrangementsavvikling
  • Musikkskole
  • Speed-dating
 • Service/kontroll-oversikt for verksted for tungtransport
 • Lagerstyring

Flere av disse løsningene samhandler med kundens øvrige IT-verktøy, som økonomi-, salgsstøtte- eller produksjonsstyringsverktøy.

Mitt fokus er å utvikle modeller som både er endringsvillige og brukervennlige ved å utnytte Excel sine format, formler og funksjoner og i tillegg utvide og forenkle ved hjelp av makroer i VBA.

Modeller for beslutningsstøtte eller for å lette informasjonsflyt mellom ulike aktører i en organisasjon eller et prosjekt.

Implementering av en modell i en organisasjon kan med fordel kombineres med opplæring av den eller de som skal benytte modellen.