Samarbeidspartnere

I samarbeid med ulike selskaper ønsker Kompetanse i Sør AS å kunne levere et tilbud ut over kurs- og konsulenttjenester. Dette er aktører som utfyller og forsterker vår kompetanse og kapasitet.

 

Bedriftshjelpen tilbyr tjenester innen administrasjon, ledelse, økonomistyring, strategi- og styrearbeid. Der små og mellomstore bedrifter ofte mangler tilstrekkelig ressurser, kan Bedriftshjelpen være den rette samarbeidspartneren.

Endring og forbedring av praktisk arbeid gjennom effektiv bruk av teknologi. Teknologi er den viktigste driveren for fremtidens forretningsutvikling. Digitale løsninger vil påvirke virksomhetens strategi, organisasjonsutvikling og ledelse.

Earle Consultings primære oppgave er å veilede bedriftsleder eller IT-ansvarlige i prosessen med anskaffelse av IT utstyr og IKT løsninger.

Vår felles hjemmeside hvor du kan finne mer om samarbeidet i vårt kontorfellesskap.

 

 

Øvrige partnere: