Kurs

Vi kan tilby kurs og annen opplæring i regnearket Microsoft Excel, men også i de øvrige programmene i Microsoft Office. Opplæringen kan være både på individnivå, for grupper eller for hele organisasjonen.

Nivå og innhold på opplæringen vil skje i tett samarbeid med kunden og kan derfor tilpasses de enkeltes behov og ønsker. Det kan selvfølgelig settes opp standard kurs, innføring eller videregående, men vår erfaring er at det ofte gir et bedre resultat hvis dialogen mellom oss og kunde er tett i planleggingsfasen.

Varighet og progresjon kan også tilpasses slik at det resultatet blir best.

I opplæringen vil det være fokus på at den enkelte deltaker gis trygghet og faglig utbytte slik at arbeidshverdagen blir mer effektiv – og samtidig triveligere.

Her er eksempler på innhold for innføring og videregående opplæring i Excel.