Om oss

Kompetanse i Sør AS ble etablert i 2001. Selskapet ble startet med utgangspunkt i Ajourit, som var det nye navnet på Telenor Kompetanse. Jeg har i alle år vært eier og daglig leder av Kompetanse i Sør AS og har gjennomført en rekke kompetansehevende kurs og utviklingsoppdrag innen informasjonsteknologi for offentlig og privat virksomhet. Før det som avdelingsleder i Telenor Kompetanse og Allianse Informasjonssystemer. Min IT erfaring startet på slutten av 1980-tallet med stilling som programmerer i selskapet Edcom.

Jeg har variert utdannelse innen pedagogikk, media og IT, med videreutdanning innen personalutvikling og ledelse. Har lang erfaring fra ulike opplærings-, konsulent- og rådgivningsoppdrag både for offentlige virksomheter og for det private næringslivet på Sørlandet. Arbeidserfaring med prosjekter innen IT-utvikling og opplæring og jeg har vært kursinstruktør for bedrifter og offentlige virksomheter innen IT, prosjektstyring, arbeidslivskunnskap og jobbsøk.

Gruppebasert opplæring og individuell veiledning på en rekke kurs/prosjekter for ulike kunder i snart tre tiår. Har også erfaring fra individbasert rådgivning i selskapet Mentor Partner.

 

Som person er jeg utpreget ryddig – til irritasjon for noen – men forhåpentlig til glede for andre som for eksempel har bruk for en slik egenskap i forbindelse med utvikling av en Excel-modell.

Jeg er opptatt av samspillet med kunder og liker å skape noe sammen med andre.